数码控科技猎奇Iphone动漫星座游戏电竞lolcosplay王者荣耀攻略allcnewsBLOGNEWSBLOGASKBLOGBLOGZSK全部技术问答问答技术问答it问答代码软件新闻开发博客电脑/网络手机/数码笔记本电脑互联网操作系统软件硬件编程开发360产品资源分享电脑知识文档中心IT全部全部分类全部分类技术牛文全部分类教程最新网页制作cms教程平面设计媒体动画操作系统网站运营网络安全服务器教程数据库工具网络安全软件教学vbscript正则表达式javascript批处理更多»编程更新教程更新游戏更新allitnewsJava新闻网络医疗信息化安全创业站长电商科技访谈域名会议专栏创业动态融资创投创业学院 / 产品经理创业公司人物访谈营销开发数据库服务器系统虚拟化云计算嵌入式移动开发作业作业1常见软件all电脑网络手机数码生活游戏体育运动明星影音休闲爱好文化艺术社会民生教育科学医疗健康金融管理情感社交地区其他电脑互联网软件硬件编程开发360相关产品手机平板其他电子产品摄影器材360硬件通讯智能设备购物时尚生活常识美容塑身服装服饰出行旅游交通汽车购房置业家居装修美食烹饪单机电脑游戏网页游戏电视游戏桌游棋牌游戏手机游戏小游戏掌机游戏客户端游戏集体游戏其他游戏体育赛事篮球足球其他运动球类运动赛车健身运动运动用品影视娱乐人物音乐动漫摄影摄像收藏宠物幽默搞笑起名花鸟鱼虫茶艺彩票星座占卜书画美术舞蹈小说图书器乐声乐小品相声戏剧戏曲手工艺品历史话题时事政治就业职场军事国防节日风俗法律法规宗教礼仪礼节自然灾害360维权社会人物升学入学人文社科外语资格考试公务员留学出国家庭教育学习方法语文物理生物工程学农业数学化学健康知识心理健康孕育早教内科外科妇产科儿科皮肤科五官科男科整形中医药品传染科其他疾病医院两性肿瘤科创业投资企业管理财务税务银行股票金融理财基金债券保险贸易商务文书国民经济爱情婚姻家庭烦恼北京上海重庆天津黑龙江吉林辽宁河北内蒙古山西陕西宁夏甘肃青海新疆西藏四川贵州云南河南湖北湖南山东江苏浙江安徽江西福建广东广西海南香港澳门台湾海外地区

JS密码生成与强度检测完整实例(附demo源码下载)

来源:脚本之家  责任编辑:小易  

本文实例讲述了JS密码生成与强度检测的方法。分享给大家供大家参考,具体如下:

1. 生成强密码

截图如下:

相关代码如下:

function getPwd(n)
{
 var s = '';
 while(n--)
 s += String.fromCharCode(33 + Math.floor(Math.random()*(126-33)))
 document.getElementById('txt1').value = s;
}

2. 计算密码破解时间

截图如下:

相关代码如下:

function getTime()
{
 var str = '预计破解用时:';
 var selChar = document.getElementById('selChar');
 var txtPwdLen = document.getElementById('txtPwdLen');
 var num = Math.pow(parseInt(selChar.value), parseInt(txtPwdLen.value));
 str += formatTime(num / (1024*1024*1024*2.4*2));
 document.getElementById('span2').innerHTML = str;
}
function formatTime(s)
{
 var str = '';
 if(s<1)return '小于1秒!';
 s = Math.floor(s);
 if(s >= 1) str = s % 60 + '秒' + str;
 s = Math.floor(s / 60);
 if(s >= 1) str = s % 60 + '分' + str;
 s = Math.floor(s / 60);
 if(s >= 1) str = s % 24 + '时' + str;
 s = Math.floor(s / 24);
 if(s >= 1) str = s + '天' + str;
 return str;
}

3. 密码安全检测

截图如下:

相关代码如下:

function showPwd()
{
 var p = document.getElementById('txt2').value;
 if(p.length < 4)
 {
  showError('密码至少4位!');
  return;
 }
 var o = checkPwd(p);
 if(o.isSame)
 {
  showError('密码为重复字符!');
  return;
 }
 for(var i=0; i<arrPwd.length; i++)
 {
  if(arrPwd[i] == p || arrPwd[i].indexOf(p) == 0)
  {
   showError('密码为100大常用密码!');
   return;
  }
 }
 var year = parseInt(p.substr(0,4));
 if(!isNaN(year) && year>1900 && year<2100)
 {
  var month = parseInt(p.substr(4,2));
  if(!isNaN(month) && month>0 && month<13)
  {
   var day = parseInt(p.substr(6,2));
   if(!isNaN(day) && day>0 && day<32)
   {
    showError('不要使用日期作为密码!');
    return;
   }
  }
 }
 var hasUpper = false;
 var hasLow = false;
 var hasNum = false;
 var hasOther = false;
 for(var i=0; i<p.length; i++)
 {
  var c = p.charCodeAt(i);
  if(c>=65&&c<=90)hasUpper=true;
  else if(c>=97&&c<=122)hasLow=true;
  else if(c>=48&&c<=57)hasNum=true;
  else hasOther=true;
 }
 var pwdNum = 0;
 if(hasUpper)pwdNum+=26;
 if(hasLow)pwdNum+=26;
 if(hasNum)pwdNum+=10;
 if(hasOther)pwdNum+=32;
 var num = Math.pow(pwdNum, p.length);
 var str = '密码长度:' + p.length + ' 强度:' + pwdNum + ' 预计破解用时:' + formatTime(num / (1024*1024*1024*2.4*2));
 var span1 = document.getElementById('span1');
 span1.style.color = 'blue';
 span1.innerHTML = str;
}

4. 检测键盘是否大写锁定(Caps Lock键状态)

截图如下:

相关代码如下:

var $lock = false;
function checkCapsLock(fn)
{
 document.documentElement.onkeypress = function(e)
 {
 var e = e || event;
 var k = e.keyCode || e.which;
 var s = e.shiftKey || (k == 16) || false;
 if(k>=65&&k<=90)$lock=!s;
 if(k>=97&&k<=122)$lock=s;
 fn($lock);
 }
 document.documentElement.onkeyup = function(e)
 {
 var e = e || event;
 var k = e.keyCode || e.which;
 if(k==20)$lock = !$lock;
 fn($lock);
 }
}

完整实例代码点击此处本站下载

更多关于JavaScript相关内容感兴趣的读者可查看本站专题:《JavaScript切换特效与技巧总结》、《JavaScript查找算法技巧总结》、《JavaScript动画特效与技巧汇总》、《JavaScript错误与调试技巧总结》、《JavaScript数据结构与算法技巧总结》、《JavaScript遍历算法与技巧总结》及《JavaScript数学运算用法总结

PS:对密码感兴趣的读者还可以参考一下本站密码相关工具:

密码安全性在线检测

高强度密码生成器

MD5在线加密工具

在线生成htpasswd工具

URL网址16进制加密工具

Escape加密/解密工具

迅雷、快车、旋风URL加密/解密工具

希望本文所述对大家JavaScript程序设计有所帮助。

您可能感兴趣的文章:


 • 本文相关:
 • js实现密码强度检测【附示例】
 • js密码强度实时检测代码
 • js密码强度检测
 • javascript如何实现在文本框(密码框)输入提示语
 • js密码强度校验
 • javascript密码验证
 • js检测用户输入密码强度
 • javascript实现base64 md5 sha1 密码加密
 • javascript密码强度校验代码(两种方法)
 • javascript记住用户名和登录密码(两种方式)
 • javascript使用cookie实现记住账号密码功能
 • javascript实现密码强度显示
 • javascript中iframe实现局部刷新的几种方法汇总
 • js禁止小键盘输入数字功能代码
 • javascript改变css样式(局部和全局)
 • js创建子窗口并且回传值示例代码
 • 原生js获取iframe中dom元素--父子页面相互获取对方dom元素的方法
 • 简单了解javascript操作xpath的一些基本方法
 • javascript关于提高网站性能的几点建议(一)
 • js实现浏览器的各种菜单命令比如打印、查看源文件等等
 • javascript & dhtml dom基础和基本api
 • js设置手机验证码60s等待实现代码
 • 免责声明 - 关于我们 - 联系我们 - 广告联系 - 友情链接 - 帮助中心 - 频道导航
  Copyright © 2017 www.zgxue.com All Rights Reserved